شیشه دوجداره

شیشه دو جداره باعث کاهش قابل توجه اتلاف انرژی میشود و یکی از بهترین روشها برای حفظ گرما و سرمای محیط و همینطور مانعی است در برابر ورود صداهای مزاحم محیط به ساختمان.

معمولا شیشه های دوجداره از سه جزء، شامل دو شیشه ی تک جداره و یک اسپیسر حرارتی تشکیل می شوند. بسته به هدف ما از بکارگیری پنجره دوجداره، شیشه ای که در آن استفاده می شود متفاوت متفاوت خواهد بود.

شیشه های دوجداره ۳ کاربری اصلی دارند استفاده به عنوان عایق حرارتی، عایق صوتی یا با هر دو کاربردی بعنوان عایق صوتی-حرارتی.

بینادر سالهاست که به عرضه شیشه های دوجداره برای ساختمانها و برجهای مسکونی و تجاری مشغول است و آماده ارائه خدمت به مشتریان جدید.